is toegevoegd aan uw favorieten.

Lezen leeren : leesboekje voor het eerste leerjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gauw dauw nauw

een... vijf.

tien . . . zes

doo-ve dun-ne dik-ke

iets

niets

flets

man-ga-boom

palm-boom

klap-per-boom

twee .... drie . . zes.... ze-ven... ne-gen... tien.

ne-gen . . . acht. vijf.... vier twee ... een.

mooi-e

nieu-we

nau-we

. vier.. . acht. .

. ze-ven drie ....

droe-ve oo-gen I hoo-ge druk-ke win-kels hal-ve nat-te vel-den hee-le

ech-te

rech-te

slech-te

geld gilt

gul-den

koo-pen . loo-pen . lee-nen. . aai-en.. . gooi-en .

. ik koop .. jij koopt. . ik loop . .jij loopt . . ik leen . . . jij leent. . . ik aai.. . . jij aait.. . . ik gooi .. jij gooit .

nieuw hieuw kieuw

hij koopt ook. hij loopt ook. hij leent oo^ hij aait ook. hij gooit ook.

29