is toegevoegd aan uw favorieten.

Lezen leeren : leesboekje voor het eerste leerjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loe-wak een val-sche be-drie-ger was. Ze zei niets.

„Nu, ga je mee*

,Ja, goed, ik ga mee."

Ha, dacht de loe-wak, ze ge-looft me. Wat zal dat kip-je lek-ker sma-ken! Maar de kip kwam nog niet van den pag-ger af. Ze wacht-te.

„Kom dan, Waar wacht je op?"

„Ik wacht op den hond. Kijk, daar komt hij aan, daar! Ik zal vra-gen, of hij mee gaat. Dat is ge-zel-li-ger. Dan gaan we met ons drie-èn."

Maar de loe-wak was bang voor den hond.

„Och, neen," zei hij, „la-ten we met ons twee-ën gaan."

„Neen, ik ga lie-ver met ons drie-ën."

Daar kwam de hond aan.

„Ik heb geen tijd meer ... ik kan niet wach-ten ..."

Met-een vloog hij te-gen den pag-ger

38