Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den hebt zoo goed je kon, dan zal Hij je daar voor loonen en Hij zal je de kracht geven, je gebreken te overwinnen. En wie zegt je, dat je in Zijn oog niet beter bent dan die andere meisjes, die zoo vanzelf goed zijn, die geen moeite met zichzelf hebben ?"

„Denkt u ?" vroeg het kind en er kwam een glans

op haar gezichtje. „O Grootmoedertje, ik dacht dat Hij

me ook zou haten omdat omdat ik "

„Maar domme lieveling, hoe ben je op dat idee gekomen ? Het is immers niet jouw schuld, dat je 'n lastig karakter hebt. Maar je moet er tegen vechten, eerhjk en onvermoeid. Je moet niet bang zijn, je fouten onder de oogen te zien en je moet je er niet voor schamen. Bekennen, altijd maar weer bekennen, als je verkeerd gedaan hebt,' en meteen het voornemen maken een volgend maal beter te doen en dan vooral niet ontmoedigd worden, want Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. En dan m'n kindje, zul je integendeel de lieveling van Onze-LieveHeer zijn en zullen ook de menschen wel langzamerhand van je gaan houden."

„O de menschen, die kunnen me niet schelen." „Stil, stil juffertje, nu ben je niet volkomen oprecht tegen jezelf. Dat kan je wèl schelen. Je zegt, dat je ze haat, doch dat weet ik wel beter. Maar omdat ze niet van jou houden, daarom wil je ook niet van hen houden, zoo is het. Je zou dolblij zijn als er één meisje was, dat vriendelijk tegen je was. Wie zou er meer behoefte hebben aan liefde dan m'n kind ? Maar liefde en vriendschap moet je verdienen en wanneer je zelf geen hef de geeft, heb je geen recht het van een ander te verwachten. Probeer nog 'ns ééns tegen je zelf te vechten, Lenie, terwüle van mij, ik zou het zoo rustig vinden, als ik je moet verlaten,

Sluiten