Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Vier jongens op avontuur, 't Is Zaterdagmiddag.

Er waait een koude wind en de zon is den ganschen dag schuil achter een grauwe, donkere lucht.

Maar dit weerhoudt de jongens niet om hun eenmaal opgevat plan uit te voeren. Ditmaal is het bosch van baron Van Voorden hun doel. Zij zullen het niet langs den gewonen weg binnendringen, want het hek is gesloten, maar zij zullen, over het water heen, aan den achterkant probeeren binnen te komen. Heelemaal zonder gevaar is dat niet, want het bosch is particulier eigendom en als Hannes Roker hen te pakken krijgt, dan zullen ze er van lusten! De jongens maken zich er echter niet ongerust over, of het moet Wouter zijn, die, als de minst vurige voor het plan, een eindje achter zijn makkers komt aandrentelen.

Voorop loopt Bram Haamsteê. Hij heeft een langen stok in de hand, dien hij wie weet waarvandaan heeft gehaald en die dienen moet om vlot of vaartuig, of wat het zijn zal, over het water voort te bewegen. Achter hem loopen Beekie en Hein, met de handen in de zakken, druk pratend.

Zij loopen langs het Kerkpad, het kleine laantje door en zoo het erf over. Daar zien zij den vriend van Schobbertje, den verschoppeling, den zwervenden hond, over wiens mandje ze zoo'n ruzie gehad hebben.

Schobbertje 3

Sluiten