Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

„Wat, hebben ze jou van oneerhjkheid beschuldigd?" riep de vrouw ontdaan.

Zij trachtte zich zoo goed mogelijk te houden, maar toen Antje even de kamer verlaten had, viel de weduwe, geheel verslagen, in baar stoel neer. Die schok zette haar toch al slechte gezondheid leelijk achteruit en wel een week moest de moeder het bed houden.

Arme Antje, wat had ze moeilijke dagen, maar ze hield zich flink, omdat ze zich van geen schuld bewust was.

Toen haar moeder weer op de been was, besloot ze, dadelijk naar een betrekking uit te zien. Zij meldde zich bij een verhuurkantoor van dienstboden aan, en kreeg drie dagen daarna een boodschap om bij mevrouw van Es te komen. Zoo werd zij tweede dienstbode bij Willem's moeder.

Intusschen was de kermis weer afgeloopen, maar de drie vrienden hadden de pret nog niet vergeten. Zelfs de stille Willem voerde in zijn eentje al de voorstellingen, die hy had bijgewoond, voor een geheel denkbeeldig publiek uit. Ook was hij bezig, een stukje, „kermis-indrukken" te schrijven, met de bedoeling, het naar de redactie van de Kinder-courant op te zenden.

Jan deed ook zijn best zoo vroolijk mogelijk te zijn, maar van binnen zag het er bedroefd uit. Hij was erg onrustig en gejaagd geworden, sinds hij de nieuwe dienstbode bij Willem had gezien. Hij herkende haar dadelijk en voelde zich niets op zijn gemak. Echt vervelend vond ruj het, haar het geld voor twee bordjes poffertjes onthouden te hebben. Telkens als ze hem aankeek, kleurde hij, en de vrees, dat het meisje argwaan zou krijgen, maakte hem steeds meer van streek.

Antje was juist een week in haar nieuwen dienst, toen Jaap van der Mark, met nog een paar andere jongens van 't gymnasium, de drie vrienden bij de school opwachtte.

„Hola, jongens!" riep Jaap, „een oogenblikje! Jullie houdt er een mooien kameraad op na. Met Jan Verkerk heb ik een appeltje te schillen, wacht maar even."

„Hoera!" riepen een paar jongens, die nieuwsgierig waren komen aanloopen. „Wat is er met hem?"

Jan was doodsbleek geworden, toen hij van der Marks stem hoorde. „Zou hij toch achter 't geheim gekomen zijn ?" vroeg Jan zich angstig af.

„Wat is er toch gebeurd ?" riep Frans van Meerlen verbaasd. ,,'k Ben benieuwd, wat die schreeuwer jou te. verwijten heeft."

„Maakt dat latn'n je zoo pedant?"' vroeg Frans veront-

Sluiten