Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

tiger de godsdienst van zijn vader en voorvaderen was.

Met wilde kreten, met vreeselijke muziek, sprongen en dansten de duivelbezweerders.

In 't eerst was Seela stil, toen probeerde zij met ongewone kracht uit bed te komen, maar werd tegengehouden door haar moeder en de ayah. Daarna lag zij uitgeput terneer, maar bewoog rusteloosWiaar hoofdje en kreunde: „Amma, zing." Haar vader lette niet op

haar, onafgebroken keek hij naar zijn zoontje, welken indruk dit alles op hem maakte.

Op 'n teeken van den dokter hielden de dansers op. Bij die plotselinge stilte opende Seela de oogen en rondziende, fluisterde zij: „Amma zing nu; ze zijn weg. Laat Jezus komen, hoor je 't?"

Een oogenblik was 't doodstil, 't Was, of allen wachtten op iets, op iemand. Toen begon een hoog stemmetje te zingen:

Sluiten