Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

157

„Ach, waarom heb ik dat niet eerder geweten!" riep de Prins uit, terwijl hij op het} bed toetrad en de gordijnen opensloeg.

Trigland strekte de magere handen uit en greep die van den Prins in de zijne.

„Ik ben hier pas kort.... Arnhem werd geplunderd .... er zijn er zóóveel vermoord

Hij trachtte 's Prinseri handen te kussen, maar de Prins liet het niet toe en zonk op de knieën naast het lage bed.

„En nu moet ik u ziek terugzien ....!"

„Ik ben zoo blij, dat Uwe Hoogheid mij niet vergeten heeft .... Het is niets .... Ik trachtte te doen, wat ik kon voor het volk daar.... Gij zoudt niet kunnen gelooven> met hoeveel wreedheid de Franschen te werk gingen!"

Sluiten