Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

vader er niets van had willen zeggen, dat hij zelf ook een erge brandwond aan het beèn had opgedaan.

Maar vader hield vol, hij moest de wond zien, daar hij uit Hans' toon wel kon merken, dat niet alles in den haak was.

Nu moest hij echter toch naar bed, en trots koele ver. banden gelukte het hem tot laat in den nacht niet, in te slapen.

Maar ook de kapitein kon den slaap niet-vatten, want de dag van zijn vertrek was nabij. Hij was reeds middernacht, toen hij nog onrustig op zijn bed lag te woelen. De donkere gedachten, die hem pijnigden, wilden niet wijken; hij hoorde het leclijke, schorre gekrijsch van een nachtvogel, in een dichtbijzijnden boom, en pas tegen den morgen viel hij in genisten slaap.

De kinderen waren bijtijds opgestaan, en nadat zij zich gekleed hadden, kwamen zij de kamer binnen, waar vader en moeder reeds aan de ontbijttafel zaten.

„Goed, uitgeslapen ? . vroeg de kapitein schijnbaar vroolijk", kom, gaan jullie hier zitten en drinkt nog eens met mij koffie. Het zal wel spoedig niet meer gebeuren. Voor het einde van Augustus zal ik wel niet terugkeeren. Jij, Hans, houdt je maar goed in het pensioen en wees aardig en beleefd tegen de familie Van Laan. Ik kom in den herfst zelf eens naar Amsterdam en zal bij je leeraar informeeren, hoe je het maakt; zorg, dat ik alleen goeds van je te hooren krijgt. Hoe eerder je je diploma krijgt, des te eerder kom je van de school, en als je neiging hebt, koopman te worden, wil oom je wel in de leer nemen.

Louise blijft voorloopig hier. Ik heb met den leeraar gesproken en mijnheer Martin geeft haar vanaf heden pianoles. «lllll

Als jullie de „Anna Marie" overmorgen de haven uit wilt zien varen, moeten jullie tegen half acht aan het strand gaan."

jNog lang, nadat hij weg was, keek Mevrouw Vermeulen

Sluiten