Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

Vrouw Van Walen naastte zich, dit gezegde van zijn vader direct aan Hans over te brengen en zoo zouden de bruiloftsgasten een verrassing beleven.

In een danspauze verzocht Meinker om eenige oogenblikken gehoor en vertelde de aanwezigen met eenige korte woorden, dat zooeven zijn dochter Anna zich met Hans Vermeulen verloofd had.

Groote vreugde volgde op deze woorden; dat was een gelukwenschen en een vragen door elkander.

Mijnheer Vermeulen echter zeide tot zijn vrouw: „Dat is toch alles te veel vandaag, ik ga naar huis en meteen naar bed. Jij kunt wel hier blijven."

„Neen" antwoordde zijn vrouw, „ik ga met je mee. Onze kinderen hebben ons verlaten, zoo is nu eenmaal het verloop van een menschenleven, destemeer zijn wij wederzijds verplicht, trouw tezamen te blijven." —

Zij gingen naar hun stil huis terug. Van verre hoorden zij de lustige tonen der muziek en mijnheer Vermeulen sprak: „als zij maar gelukkig worden, hun geluk is ook ons geluk !"

Sluiten