Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eddy: En ons gedwongen de nacht hier op 'n ;paar stoelen door te brengen.

Kees: Onbegrijpelijk. Zgn jullie soms erg onvriendelijk of uit de hoogte geweest?

Wim: Dat zyn we hier niet gewend, hoor!

Teddy: Het is inderdaad niet onze gewoonte anet personeel op voet van gelijkheid om te gaan.

Kees: Wg' óók niet, maar dat belet ons niet om vriendelijk te zyn. Hebben jullie dus in deze kamer .geslapen?

Eddy: Geslapen!

Wim: In de versierde kamer nog wel.

ïeQs: Ja, hoe vinden jullie de versiering?

Teddy: Nou... niet onaardig, zag. \

Kees: Moet je weten, dat een van onze kennissen 't een kolossale prulleboel noemde.

Teddy (verward): Hè... is 't heusch?

Kees; Ja. Maar van die logeerkamer is wel gek, Jioor. Hoe ging dat in z'n werk?

Eddy: Kee, die meid...

Kees: De dienstbode, bedoel je?

Eddy: Eh... ja... die dienstbode beweerde, dat 't van Jaantje, dat kamerkatje, afhing.

Teddy: En dat mispunt...

Wim: Spook, bedoel je.

Teddy: Hè? Hoe kom je... eh... waarom?

68

Sluiten