Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Teddy (scherp): Je zult waarschijnlijk je eigen onhebbelijke opmerkingen bedoelen.

Eddy: Ach, kerel, hou toch op, zag! Jij hebt de meest hatelijke en grove dingen gezegd in 't bijzijn van 't personeel.

Teddy: Daar kunnen zij toch niet van op de hoogte zijn! Ze zjjn net thuis gekomen.

Eddy: Je geeft dus toe, dat je hatelijke dingen gezegd hebt.

Teddy: Laten we nu maar ophouden met die wederzijdsche verwijten en toegeven, dat we ons. allebei schamen over onze impertinente «houding.

Eddy: Ze zijn ook zoo héél anders dan ik me had voorgesteld.

Teddy (gedecideerd): Ik vind dat de ou... dat vader ons verkeerd heeft ingelicht.

Eddy: Ja, 't is zijn schuld. Hij heeft ons deze familie altjjd voorgesteld als ordinaire, verwaande, protserige parvenu's.

Teddy: En ze zijn een en al eenvoud en hartelijkheid. Maar toch zit me die toevalligheid, dat ze ons met onze eigen onbeschoftheden de les lezen, erg dwars.

Eddy: Ze hebben misschien van hun ouders gehoord hoe wij over hen denken.

Teddy: Dachten.

Eddy: Ja, dachten.

Teddy: 't Is mogelijk, maar 't blijft raadselachtig.

72

Sluiten