Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapper: Die was immers niet thuis! Ze hebben Jans voor een of twee dagen naar 'n vriendin gestuurd.

Teddy: Jans? Ze heet toch Kee!

Kapper: Kee? Nou, dat geloof ik niet. Ik weet niet beter of ze heet Jans. Maar daar durf ik geen eed op te doen, hoor.

Teddy: Hm... ja, ja. Dus u weet zeker dat de jongelui gisteren thuis waren?

Kapper: Natuurlijk. Ze spelen het stuk met drie vrienden en de tuinknecht.

Efddy: En wat is 't voor n tooneelstuk, wat voor personen treden er in op?

Kapper: Nou vraagt u wel wat al te veel. Het moet natuurlijk voor mevrouw, meneer en de gasten 'n verrassing zijn.

Teddy: Dat geldt voor ons niet.

Kj a p p e r (lachend): Ja, ja, zóó wil u achter de waarheid komen. Ik geloof, dat ik maar beter doe met zoo gauw mogelijk te verdwijnen, anders praat ik m'n mond maar voorbij.

Eddy: Nee, heusch, ik bezweer je... Wij hebben werkelijk zeer bijzondere redenen deze vragen te stellen.

Kapper: Ik heb toch maar liever dat u 't aan de jongelui zelf vraagt. Dag, heeren! (snel af)

■ Teddy: Kun jjj nou gelooven dat ze zich de heele dag schuil gehouden hebben?

Eddy: Ik moet 't wel haast gaan veronderstellen. Wacht es even, natuurlijk is dat zoo. Ze heb-

74

Sluiten