Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

jongens en meisjes voor de deur te wachten, die onder aanvoering van de tooneerspe'ers den tocht naar de bekende loods gemaakt hadden.

Thieu kwam buiten.

„Zeg, kom jullie nou over een kwartiertje terug, dan is 't tooneel klaar. Heb je allemaal entreegeld?"

„Ja! Ik een cent!" „Ik een halfke!" „En ik een appel!" schreeuwden de kinderen door elkaar.

„Geef mij dat maar en dan zullen Jan en Gerrit mij helpen om het spul in elkaar te zetten.

De uitslag van de collecte was wel bevredigend: elf centen, vier appels en twee peren.

In de loods vonden ze planken en tonnen. Die kwamen uitstekend te pas. Een plank werd met de einden op twee vaatjes gelegd, óp de plank roode zakdoeken, en klaar was ie. Dat was de eerste rang.

De tweede rang was 'n plank zonder zakdoeken. De plaatsen voor het publiek waren dus in orde. Nu het tooneel. Dat was erger. Daarvoor waren vier planken noodig, die met het ééne einde op den rand van de bedstee gelegd werden en met het ander eind op de vaatjes. Wie af moest, zou dan verdwijnen in de bedstee, waar nog een gordijn voor hing met de noodige scheuren. Ze mochten toen nog een herbergtafeltje hebben voor het tooneel.... en de zaak was in orde,.... behalve de wijn, die Willem van Oranje met zijn hof moest drinken. Piet werd daarom met tien centen weggestuurd om een feschje limonade te koopen. Hij kwam terug, triomfanteijk zwaaiend met de wijn en drie kapotte kommetjes, die hij thuis uit de keuken gesmokkeld had.

De voorstelling zou beginnen. Op de eerste plaats zat middenin, Hiske, met z'n kin op 'n stok geleund. De oude had er zoowaar z'n bril voor opgezet.

't Was goed, dat het publiek wist wie nu eigenlijk prins was, wie tot zijn hof hoorden, want Zijn Hoogheid en zijn gevolg waren eender gekleed, door hun jassen 't buitenst binnen aan te trekken. De vrouw van Oranje had haar schort 't achterst voren aan en droeg 'n oud kapot hoedje met een reusachtige veer.

De prins klapte in de handen.

„Mijne heeren," begon hij, en hij kuchte eens voornaam, , wij

Sluiten