Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

lsegtim gaat naar school.

„Zoo, zoo, ben jij nu Jopie van der Velde. En kom jij nu bij mij in de klas? Wel, dat vind ik aardig. Kijk eens, daar zijn nog meer jongens en meisjes. Die zijn vandaag ook voor het eerst op school. Wacht, ga maar eens in deze bank zitten. Naast Willem Arendse. Dan zullen we direct gaan beginnen."

Zoo was Jopie door juffrouw De Haas de klas binnengeloodst. Hij was nogal gemoedelijk gescheiden van zijn Moeder, die aan de groote poort afscheid van hem genomen had met de belofte, dat ze hem om twaalf uur weer zou komen halen. Maar toen hij eenmaal goed en wel in de bank zat, was zijn oude natuur weer boven gekomen. Willem

3 Isegrim.

Sluiten