Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

dat de groote rijwielfabriek „De Arend" failliet gegaan was en daarna, dat de werf van Wachter & Co. in ernstige moeilijkheden was geraakt en slechts een klein gedeelte van hetgeen zij aan verschillende personen en zaken schuldig was kon uitbetalen. Toen kwam de mededeeling, dat de bank ook bij die twee tegenslagen betrokken was en daarbij heel veel geld had verspeeld. En eindelijk werd bericht, dat er tal van bijkantoren werden gesloten en dat heel wat personeel op straat zou komen.

„Als die mijnheer De Ruiter daar ook maar niet bij is," hoopte Jo's moeder, toen haar man haar dat laatste nieuws uit de krant had voorgelezen.

„Ik denk van wel," dacht mijnheer Van der Velde. En toen liet hij er hoofdschuddend op volgen: „Ze hadden ook niet zoo onvoorzichtig moeten zijn. Iedereen wist, dat „De Arend" er slecht voor stond en dat Wachter & Co. groote verliezen hadden geleden."

Sluiten