Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

„Dat woord moet je niet gebruiken. Weet je, wat een paria is?"

„Neen," bekende de jongen eerlijk.

„Paria's zijn uitgestootenen. Menschen, die door iedereen worden gemeden, door iedereen veracht, door iedereen gehaat. Niemand steekt de hand uit, om hen te helpen. Ze kunnen geen werk krijgen en geen voedsel en geen onderdak. Ze zwerven als honden langs de straten van de Indische steden of door de wouden en de velden en leven van wat zij vinden op mestvaalten of wat hun als groote gunst soms wordt toegeworpen. Er zijn volgens mij geen beklagenswaardiger stumperds op de wereld, dan die arme slachtoffers van heidendom en bijgeloof. Daarom is het ook zoo'n zegen, dat de zending in die landen vasten voet gekregen heeft. Want ook voor deze menschen brengt het Evangelie de verlossende boodschap:

„Den Heiland der wereld is niemand te slecht, Die allen verachten brengt Jezus terecht, Die nergens mag komen, tot Hem mag hij gaan, Die allen verwerpen neemt Jezus aan."

Sluiten