Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

maar 't hielp niemendal. En 't boze Smidje stond hem in de verte uit te lachen.

„Tien jaar levens geef ik je, als je me vrij laat," riep de duivel.

„Accoord," lachte Smidje, en de satan was vrij.

Hij schaamde zich, dat hij zich door 't Smidje had laten beet nemen en maakte dat hij weg kwam.

Tien jaren waren gauw voorbij, 't Smidje had zich gebeterd en zat in een braaf boek te lezen, toen er juist een duivel binnen stapte, grooter en valscher dan de eerste.

„Je tijd is om," grijnsde de duivel.

Sluiten