Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

Nu reden er eens vier soldaten met een officier langs een weg, waar ze een jongen tegenkwamen van een jaar of tien.

,,Halt!" gebood de officier en hij steeg af.

Toen ging hij op den jongen toe en beval met een barsche stem: „Maak een Russisch kruis of ik laat je dooden."

„Ik doe het niet," zei het dappere kereltje. „Ik ben katholiek en ik wil m'n geloof niet afzweren."

De soldaten waren getroffen over de dapperheid van zoo'n kleinen jongen, maar de officier was kwaad. Hij stampte van woede op den grond en riep: „Dat zullen we zien, kleine stijfkop! Bindt hem vast aan dien boom!"

De kleine martelaar werd nu met koorden aan den boom vastgebonden, en de soldaten plaatsten zich vóór hem met het geweer in de hand.

„Legt aan!" beval de officier.

De soldaten volbrachten het bevel.

„En nu, kleine hond, zul je een Russisch kruis maken!" bulderde de officier. „Doe je 't niet, dan zul je sterven."

Maar de wakkere knaap keek hem strak in de oogen en toonde geen vrees. „Ik doe het niet," sprak hij onverschrokken. „Laat ze maar schieten."

De officier was nog woedender dan eerst. „Neen," riep hij, „niet schieten, de hond is het lood niet waard. We zullen hem ophangen aari een tak."

Sluiten