is toegevoegd aan uw favorieten.

Echte jongens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

andere jongens buiten 't hek geweest, zonder dat we er overgeklommen zijn, en zonder dat de meester ons opgemerkt heeft. Want er zijn nog twee andere wegen: de een door den tuin van „den ouwe" en de ander achter de school en z'n tuin om. Als je nou door den tuin wilt, moet je over een laag hek heen; maar het gebeurt nog al eens, dat de tuinman daar aan 't werk is, en dan kan dat natuurlijk niet, want je kunt er vast op'aan, dat die je verklapt. Maar dan gaan we altijd achter om de school, over dat hekje, dat je daar zien kunt — en hij wees met den vinger naar dien kant— en dan achter het hek van den tuin om. Maar daartusschen ligt 'n smalle sloot, en om dezen tijd van 't jaar ligt er bijna nooit 'n plank over, zoodat je dan je krachten met springen beproeven moet."

„Laten we 't dan eerst maar eens probeeren, of we door den tuin kunnen, en als dat niet kan, dan maar dien anderen weg," vond Willem..

Te zamen gingen ze op weg; toen ze aan den zijkant van de school gekomen waren, zagen ze net drie andere jongens om den hoek ervan verdwijnen. Ze liepen door, maar juist, toen ze den hoek wilden omslaan, liepen hun plotseling diezelfde jongens met zulk een vaart tegen het lijf, dat beide partijen te zamen over elkander op den grond rolden.

Toen ze opgestaan en van den eersten schrik bekomen waren, vertelde een van de drie avonturiers, dat ze hem door den tuin hadden willen „smeren", maar juist, toen Ze het hek over wilden klimmen, was de achterdeur van het huis opengegaan en de Meester naar buiten gekomen. Hij had hun waarschijnlijk wel gezien maar beslist niet herkend. Toen waren ze hard teruggeloopen en hadden er in hunne vlucht niet om gedacht, dat er