Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAT 'WAS GEMEEN I

39

„Hé Sytse, wat doe jij daar?" klonk opeens een stem van den dijk.

't Was Hans, een schoolkameraad, die vlug den dijk afkwam.

Sytse keek op, ging toch door met vischjes aan zijn haakjes te doen.

„Och jó," riep hij terug, „ik wil hier es probeeren. Kijken of er geep zit."

„Ik ga om vier uur ook mijn sneltje halen," schreeuwde Hans terug, ,,'t Is fijn weer!"

„Zeg jó," riep Hans ineens weer, „de nieuwe meester is er al. Ik heb hem gezien. Misschien komt hij vanmiddag wel in school."

De kurken dreven weer regelmatig op het water. De jongens klommen den dijk op, 't zou wel haast tijd zijn.

Samen kwamen ze bij de jongens uit de klas, die bij elkaar druk stonden te praten.

„Wat heb je daar nu bij je?" vroeg Klaas aan Sytse.

„Hij gaat geep vangen," riep Hans.

Maar het gesprek der jongens ging niet voort. Uit het schoolhuis stapten meester Botman met den nieuwen onderwijzer, en dit was een veel te belangrijke gebeurtenis, om over de visscherij van Sytse verder te spreken.

„Hij komt vanmiddag vast in school," zeiden ze

Sluiten