Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK ffl.

Decreet van Diocletiaan.

't Plotseling besluit van Diocletiaan wordt aan verschillende oorzaken toegeschreven. Eens verkondigde de godsspraak van Apollo met akelige stem uit de diepte van haar grot, dat de rechtvaardigen der aarde haar beletten de waarheid te zeggen, of haar antwoorden dubbelzinnig maakten. Ze was, volgens haar zeggen, met smart overstelpt, omdat de menschen noodzakelijk in allerlei kwaad moesten vallen, nu de godsspraak gebannen werd. Deze klachten van Apollo werden Diocletiaan ter oore gebracht, die daarop vroeg, welke die rechtvaardigen waren, waarvan sprake was. 'n Priester der afgoden zeide, dat 't orakel de christenen aanwees.

'n Ander maal, terwijl Diocletiaan zich in 't oosten bevond, bracht hij slachtoffers aan de goden om uit hun ingewanden de toekomst te leeren kennen. Onder 't gevolg van den keizer nu waren christenen, die uit godsvrucht of met 'n ander doel 't kruisteeken maakten. Dit teeken sloeg de duivels op de vlucht en stoorde de offerande. De verbaasde priesters slachtten andere dieren, doch met denzelfden slechten uitslag. Eindelijk verklaarde de voorzitter

Sluiten