Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

— „Ik doop je in den naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes." (*)

— „Ben ik nu christen?" vroeg Onesimus.

— „Ja, broeder, je bent christen", antwoordde Claudiana bewogen.

En ze scheidden van elkaar.

(!) De vijftigste canon der apostelen beveelt 't H. Doopsel toe te dienen door drie indompelingen. Er deden zich echter gevallen voor, dat 't doopsel bij indompeling onmogelijk was, b.v. bij bedlegerige personen, of als men geen water genoeg had ora 'n bad te maken, alsdan diende men 't doopsel toe door besproeiing of liever door uitstorting. Men wilde de geldigheid van dit doopsel in twijfel trekken, doch de H. Cyprianus bewees, dat 't volkomen geldig was.

Sluiten