Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

HOOFDST. BLADZ.

I. In 't onderaardsch gewelf 5

H In 't paleis 9

III. Decreet van Diocletiaan 16

IV. Gevangenneming .... 23

V. Volumnia en Orbatus 32

VI. De arme krankzinnige 38

VII. De gesluierde vrouw 44

VIII. Ontvluchting en brand 63

IX. Anthymus 75

X. 't Loon der verklikkers 88

XI. De vredestichter 101

XII. Anthelus en Claudiana 108

XIII. In de kerkers van 't paleis 117

XIV. Juliana 129

XV. Bezoek in de gevangenis 133

XVI. Volumnia gevangen genomen 141

XVII. Vertrouwt: Ik heb de wereld overwonnen . . . 147

XVIII. Gebed van Emilianus. Gedachten van Diocletiaan 154

XIX. Marteldood 159

XX. Besluit i 174

Aanhangsel . * 178

Sluiten