Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vni 5

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Hoe Theo zijn Vader aantreft en deze een geweldigen Ziele-

strijd doormaakt HO

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

In het Huis van zijn Tegenstander en wat daar plaats greep.

Theo doet een vreeselijke ontdekking 116

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

Theo leert de Vader van Sanderveld kennen en wordt erg

ongerust over Jan Nouwen 131

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

Een noodlottige Nacht, waarin Theo als Apostel optreedt . 142 ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

Waarom Theo vluchtte I54

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Zware Weken en hoe er een Einde aan kwam 159

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Een heerlijke Fietstocht met 'n droevig Einde 174

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Theo is gevaarlijk ziek. Belangrijke gebeurtenissen tijdens

zijn Ziekte 185

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Zijn Doel bereikt , 1"

Sluiten