Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze vochten, dat het een aard had.

altijd netjes omgeslagen onder tegen zijn borststuk. Je kunt hem alleen maar zien, als het beest op den rug ligt. Zwemmen kan hij er dan ook niet mee, zooals de kreeften. Hij houdt trouwens ook meer van loopen. En hij heeft pooien in overvloed: Hij heeft pooten om te loopen. pooten om zijn prooi vast te grijpen, pooten om het eten naar den mond te brengen, pooten om de eieren vast te houden. Zelfs de kaken zijn eigenlijk pooten.

De eb was ingevallen en Kortstaart met veel van zijn vrienden was in het natte zand achtergebleven. Alleen een paar glinsterende stipjes, de oogen, keken nieuwsgierig naar alle kanten boven het zand uit. Foei, wat voelde hij zich hongerig. Nu. eten was er genoeg. Ginds lag een doode visch, en daarbij is altijd wel iets voor Kortstaart te halen. Ineens stond Kortstaart op al zijn pooten boven het zand. Het is een vreemde snuiter, zoo'n krab!

Hij loopt niet vooruit en niet achteruit maar zijwaarts. Hij

leeft eigenlijk in de zee en ademt dan ook door kieuwen, die onder een soort van afdakje verscholen zijn. Maar de toegang naar de kieuwen is zoo klein, dat hij lang buiten het water kan leven, zonder dat de kieuwen aan elkaar vastkleven.

Schuins stapte hij op zijn prooi af. Troepen strandvlooien

Sluiten