Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der te denken of het haar kwetsen kon.

Op zekeren dag echter zou er iets verrassends geschieden. Ten minste, in de stad werd een grootsch bal ingericht en Kattevelletje had wel trek er naartoe te gaan. "O, mevrouw", sprak ze de keukenmeid aan, "wat zou ik graag daar aanwezig zijn!" — "Dat geloof ik", spotte de meid, die zich een dame waande, "ge zoudf er ook een heerlijk figuur slaan, in uw kleed van katfevel!" En meteen smeet ze het meisje een kom vuil water in het gezicht. "Kijk, wasch u al gauw," ging ze tergend voort, "dan komt ge nog klaar om op het bal uw verschijning te doen." Kattevelletje echter gaf haar geen antwoord ; ze sloop heimelijk de keuken en het huis uit, vluchtte door de stad naar het bosch, — en daar zag men 't opeens :

Ze waschte al het vuil van zich af, In het nat van den waterval ; Ze trok mooie kleederen aan En liep er toen gauw naar het bal.

8

Sluiten