Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Zoo spreek met mijn dochter over de begeerte naar wijsheid, o Damasos, want geen gesprek is deugdzamer dan dat! zeide Kleisthenes en Damasos, met Agaristè, wandelde door de rozentuinen van het paleis en zeide haar, dat hij voorgevoelde hoe de hoogste wijsheid in Griekenland zou worden geweten, door wijsgeeren, die nog zouden worden geboren. En Damasos was reeds zeer wijs want hij voorgevoelde Plato en Sokrates.

De tweede dinger naar Agaristè's hand kwam aan; hij kwam van Aitolië. Hij heette Males en toen Kleisthenes hem verwelkomde, trof het den tyran, dat deze vrijer gespierd was als Herakles.

— De krachtigste ben ik aller Aitoliërs, zeide Males bijna verlegen, zijne aanspraken om mede te dingen gelden doende.

— Ik heb zoowel palestra als stadion bij mijn paleis, o Males, zeide Kleisthenes; gij zult ons toonen uwe kracht en geoefendheid!

Agaristè zag den athleet die week alle andere worstelaars leggen in het worstelperk.

Na een maand kwam de derde vrijer; hij kwam over zee; hij kwam van de koloniën; hij kwam van Sybaris, de weelderige stad; hij kwam met vele schepen, en voerde met zich mede een gevolg van duizend slaven, koks, vogelaars, visschers en jagers. Maar hij was geruïneerd. Hij heette Smindyrides.

Met eere ontving hem Kleisthenes. Smindyrides, gekleed in slependen chlamys van zilverdoek, hingen de armen, Zwaar van braceletten, over de schouders van twee kleine, blonde slaven en zijn eene hand omvatte nog een dunnen, ivoren wandelstaf met knop van smaragd: uit zijne lange parelen oorhangers dropte een geur drop om de andere minuut; zijn gelaat was geblanket als van een hetaire.

— Ik ben de zoon van Hippokrates, zeide Smindyrides.

— Wees welkom, tyrannezoon van Sybaris, zeide zijn gastheer. Vergeef mij alleen als ik, o voor den vorm, mijn prins, u noodig uwe aanspraken te doen gelden, die u dingen doen naar de hand mijner dochter ?

— Ik ben de elegantste man van mijn tijd, zeide Smindyrides. Deze wijze van een chlamys zeer lang en zeer doorzichtig, van

8

Sluiten