Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Eerste zoon, Voorspoed, die voor de eerste maal zijn vrouw had gezien bij het bevallige theehuis in het bamboebosch achter het kasteel van Odawara.

— En hoe zijn jelui toen getrouwd ? waagde ik het eindelijk te vragen, meer om iets te zeggen dan uit belang. Maar Tojo — ik noem hem nu maar eenvoudig Voorspoed of Tojo-San, Zoo ge wilt: meneer Voorspoed — liet niet na mij uitvoerig te vertellen hoe hij getrouwd was, en, hoewel zijn verhaal nauwelijks novelle werd, maar meer een zedeschildering bleef, noteerde ik die arglistig en bracht haar in woord, ten gerieve van lezers, die willen weten hoe een jonge man trouwt in Japan.

Het was dan gekomen, dat een vriend van papa, den antiquair, een idee had gekregen en wel het idee, dat Tojo toch op den leeftijd was gekomen om een huwelijk aan te gaan. De vriend was niet meer of minder dan graaf Ishimura of HakuShaku Ishimura, om hem in het Japansch zijn titel te geven. Hoe die beiden bevriend waren, weet ik niet, maar ik geloof, dat papa Atsumoto — zoo heette de antiquair — onzen HakuShaku wel eens geld had geleend; wel, papa Atsumoto was van nederige origine, maar onze Haku-Shaku stamde minstens af van de Fujlwara's — den alouden adel van Japan — en ging in Tokio alleen om met Kö-Shaku's, dat zijn prinsen en KöShaku's dat zijn markiezen (als ge Kö zegt in plaats van Kd) en Haku- Shaku's, Shi- Shaku's en Dan- Shaku's, dat zijn graven, burggraven en baronnen. De vriendschap tusschen graaf Ishimura en Atsumoto, den „curio-dealer", berustte alleen — ik durf er een eed op te doen — op finantieele overweging van den verarmden graaf en ijdelheid van den rijken pipa van Tojo, ik meen van mijn vriend Voorspoed.

Wel, graaf Ishimura wist een allerliefst vrouwtje voor den jongen man. Tojo telde twintig jaren en het meiske in kwestie even zestien. Rijk was zij niet, maar dat behoefde ook niet, niet waar? Maar wat zij wèl was, dat was van ouden adel; zij was eigenlijk een nichtje van graaf Ishimura. Of de jongelui eikair niet eens konden ontmoeten? vroeg de graaf aanzijn vriend, Tojo's pipa.

En graaf Ishimura trad dus op als.... „go-between", dat

8

Sluiten