is toegevoegd aan je favorieten.

Italiaansch handwoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT BIJ HET TWEEDE DEEL.

Langer dan schrijver dezes verwacht en gehoopt had, heeft de verschijning van dit tweede deel óp zich laten wachten. In de eerste en voornaamste plaats is zulks toe te schrijven aan den uiterst tijdrpovenden aard van een werk als het onderhavige.

Nu het eenmaal de wereld ingaat kan hij het slechts den wensch medegeven, dat het tweede deel zal blijken té voorzien in een gevoelde behoefte en dat daaraan een even goede en welwillende ontvangst ten deel moge vallen als aan het eerste deel.

Ook voor dit deel is de methode van bewerking van wijlen Dr. Prick van Wely gevolgd. Wat de woordenschat betreft is als leidraad genomen Deel II van het Fransche Handwoordenboek van Dr. Prick van Wely mede verschenen bij uitgevers dezes, waardoor een waarborg werd verkregen, dat in ruime mate rekening is gehouden met het levende Nederlandsch. Het speciaal Italiaansch karakter van dit woordenboek werd daarbij zorgvuldig in 't oog gehouden.

Behalve de reeds in het voorbericht van Deel I genoemde bronnen werd nog gebruik gemaakt van den „Vocabolario della Lingua Itahana" van Pietro Fanfani (Le Monnier, Firenze), den Nuovissimo Melzi (Antonio Vallardi, Milano) en den „Dizionario Moderno, supplemento ai dizionari italiani" van Alfredo Panzini (Ulrico Hoepli, Milaan), benevens van verschillende werkjes op het gebied der dierkunde, plantkunde, techniek enz.

Voor welwillende op- en aanmerkingen houdt zich aanbevolen de

Schrijver

Maart 1928.