is toegevoegd aan je favorieten.

Openluchtscholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere omgeving noodzakelik maakt, 't zij omdat men van oordeel is, dat het kind voortdurend in de meest gunstige omstandigheden moet verkeren.

Voorts zijn er scholen, die alleen gedurende de zomermaanden geopend zijn, terwijl weer andere gedurende het gehele jaar kinderen opnemen.

Ook de plaats is verschillend. Men sticht openluchtscholen b u i t e n de stad, in de duinen, in een bos, op de hei, op een fort, of wel men richt een boot in voor openluchtschooi en vaart daarmee buiten de stad de rivier op of naar een meer, — of wel men richt openluchtscholen op in de stad, in parken, op open terreinen, of op de daken van bestaande scholen of andere openbare gebouwen.

Soms ook bepaalt men er zich toe, de klassen zoveel mogelik op de speelplaats te zetten of bestaande schoollokalen zó in te richten, dat de frisse lucht vrijelik kan toestromen.

Maar' hoe> of waar men ze ook inricht, steeds wordt het grote doel voor ogen gehouden, de kinderen zoveel mogelik te doen profiteren van de frisse lucht en de genezende zon, en ze voorts door doelmatige voeding en behoorlike rusttijden hun gezondheid te doen herwinnen.

6