Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

630

ZAAK- EN NAAM-REGISTER.

eene omzetting in „minus"; I, 68, 79; IV, 265, 284; — geen lagere ontwikkelingsvorm; I, 46; — is ongehoorzaamheid; I, 359; IV, 473, 478 v.; wortel der —: Qod niet God laten; III, 507 v.; de moederzonde in het paradijs; I, 61 v.; organisch karakter der —; I, 94; — wordt bedreven door middel van het in de schepping gegevene, I, 68, 395 v.

Werking der — op het zedelijk leven; III, 464 w.; op de ziel; II, 532; op onze natuur; I, 52 v., 380; op onze verhouding tot God; I, 359; II, 300; besef van — gaat door tot den val; II, 183; Christus is gekomen alleen om der — wil; I, 262.

Gevolgen der —; wroeging; I, 68; zucht naar onafhankelijkheid; IV, 432; het lichaam heerscht door de —; III, 552 v.; verschillende soorten van —; I, 69 v.; verborgen —; III, 227 v.; gemeenschappelijke —; I, 69 v., 398; belijdenis van —; II, 494 v.; III, 313.

Strgd tegen de —; III, 343; na de bekeering; III, 309, 343; de dagelijksche strijd tegen de — en de 5e bede; IV, 541 v., 568; alleen uit geloof; II, 58 v.; Christus' hulp bij den strijd tegen de —; II, 59, 62; vrucht van den strijd tegen de —; II, 60.

Antinomianen en de —; IV, 531 v.; Luther, Melanchton en de —; I, 68.

Zie Christus, Deugdsbetrachting, Eed, Engelen, Gebed, Gezag, Gemeene Gratie, Hoofd, Huwelijk, lk, Kennis, Kinderen, Koninkrijk der hemelen, Middelaar, Noachietisch verbond, Oordeel, Overheid, Recht, Sacrament, Schrift, Vergeving der zonde, Volharding der heiligen, Volkszonde. ZONDIGEN op de eens ontvangene genade; II, 394 v. ZONDVLOED; II, 557.

ZOONSCHAP VAN CHRISTUS; I, 187, 337 w.; Arius, de Socinianen, en het —;

I, 340 v.; het Pantheïsme, de Modernen, de Ethischen, Schleiermacher, onze vaderen,

en het —; I, 343 v. Zie Kindschap, Generatie, Teleologie, Verhooging. ZWAARD EN SLEUTEL; III, 318 w. ZWEREN; zie Eed.

ZWINGLI; zie Avondmaal, Doop, Sacrament, Sleutelmacht, Staatskerk.

Sluiten