Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 16

24

{B.) 2°. het onder 1°. bedoelde bedrag vordert in den lageren rang minder diensttijd;

(G.) 3°. het onder 1°. bedoelde bedrag vordert in den logeren rang meer diensttijd.

In deze gevallen nu speelt uitsluitend de geldswaarde van den diensttijd een rol. Enkele voorbeelden ter toelichting volgen hier. Geval (A.)

lagere rang hoogere rang

na 6 jaar f 2400 aanvang f 2500

„ 8 n u 2500 na 2 jaar „ 2600

„ 10 „ „ 2600 enz. J 4 „ „ 2700 enz.

De bevordering vindt hier plaats op f 2600, dus vanuit f 2500. Het bedrag der volgende trap van verhooging in den hoogeren rang (dus het verschil tusschen f 2600 en f 2700 = f 100) vordert een evengroot aantal maanden (n.l. 24) als een verhooging van f 100 in den lageren rang boven f 2500 vordert.

Alle meerdere diensttijd dan 8 jaren wordt dus onverkort, medegegeven.

Geval (B.)

lagere rang hoogere rang

na 6 jaar f 2400 aanvang f 2500

„ 7 „ „ ZWO „ 2 jaar „ 2600

„ 8 „ „ 2600 enz. „ 4 „ „ 2700 enz.

De bevordering vindt hier plaats vanuit ƒ 2500 naar f 2600. Een verhooging naarden volgendentrap der schaal van den hoogeren rang, dus van f 100, vordert hier 24 maanden, terwijl eenzelfde bedrag boven f 2500 in den logeren rang slechts 12 maanden vordert.

Duidelijk is, dat hier de meerdere diensttijd dan 7 jaar verdubbeld wordt. Geval (C.)

lagere rang hoogere rang

na 6 jaar f 2400 aanvang f 2500

„ 8 „ „ 2500 na 1 jaar „ 2606

„ 10 „ „ 2600 „ 2 „ „ 2700

De bevordering vindt hier eveneens vanuit f 2500 naar f 2600 plaats. Een verhooging naar den volgenden trap der schaal van den hoogeren rang (n.l. van f 100) vordert 12 maanden, terwijl eenzelfde bedrag boven f 2500 in den lageren rang eerst bereikt wordt na 24 maanden. Hieruit volgt, dat de meerdere diensttijd dan 8 jaar slechts ten halve wordt medegegeven.Geval (G.)

lagere rang hoogere rang

na 6 jaar f 2400 aanvang f 2500

| 8 „ „ 2500 „ 2 jaar „ 2700

& 10 „" „ 2600 „ 4 „ „ 2900 enz.

„ 12 i „ 2700 enz.

Sluiten