Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

Salabisnormen

a h/tdt! Salaris-

"Mnl. grenzen. Periodieke verhoogingen.

I

Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster.

Ontvanger van een kan- ƒ 4000—ƒ 5000 2 tweejaarlijksche verhoogintoor der 4de klasse gen van ƒ 300 en 2 twee¬

jaarlijksche verhoogingen van ƒ 200.

Ontvanger van een kan- ƒ 3400—ƒ 4200 4 tweejaarhjksche verhoogintoor der 5de klasse gen van ƒ 200.

Adjunct-commies met ƒ 1100—ƒ 2800 6 tweejaarlijksche verhooginvakexamen gen van ƒ 200 en 5 twee¬

jaarhjksche verhoogingen van ƒ 100.

Rijksklerk met vak- ƒ 1100—ƒ 2100 4 jaarhjksche verhoogingen examen1) van ƒ 100 en 6 tweejaar¬

hjksche verhoogingen van ƒ 100.

Rijksklerk zonder vak- ƒ 1100—ƒ 1800 3 jaarhjksche verhoogingen examen x) van ƒ 100 en 4 tweejaar¬

hjksche verhoogingen van ƒ 100.

Landmeter bij het ƒ 2000—ƒ 5000 5 jaarhjksche verhoogingen kadaster van ƒ 200 en 4 tweejaar¬

hjksche verhoogingen van ƒ 300 en 4 tweejaarlijksche verhoogingen van ƒ 200.

Teekenaar bfl het ƒ 1300—ƒ 2800 5 tweejaarhjksche verhooginkadaster gen van ƒ 200 en 5 twee¬

jaarlijksche verhoogingen van ƒ 100.

Rijksgebouwen.

Architect ƒ 2400—ƒ 5400 6 jaarhjksche verhoogingen

van ƒ 200 en 6 tweejaarlijksche verhoogingen van ƒ 300.

Bouwkundig hoofd- ƒ 4000—ƒ 4800 4 tweejaarhjksche verhooginambtenaar gen van ƒ 200.

') De aftrek, als bedoeld In art. 2, bUJft beperkt tot 4 ten honderd. Bezold.besmit. 2e dr. g

Sluiten