Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERIJSEL (SALLAND, 1277)

5

Verslagen en Mededeelingen der Vereen. O. V. R., I p. 19/20.

1277, Oer. 23. Hofrechten der Essensche goederen in Salland.

De abdis c. s. van het klooster Essen deelen aan den Bisschop van Utrecht (die als wereldlijk vorst de advocatie over de immuniteitsgoederen van deze abdij had verworven) mede wat de rechten zijn van de hoorigen der in Salland gelegen goederen van het klooster. De gebruikers behooren als voleigenen aan de hoven in Salland en geen hofmeier mag de hoorige boerderijen aan een vreemde verhuren. Sterft een hoorige, dan zal de schout van Essen voor 't klooster de heergewade in ontvangst nemen en de helft van 't (roerend) goed. Maakt een ander op eenig deel of stuk aanspraak, dan moet hij met elf eedhelpers zijn recht bewijzen. De hoorige mag niets schenken of legateeren. De kinderen van den overleden hoorige moeten het erf winnen voor een in overleg met den hofmeier te bepalen cijns. Ook betalen ze iets bij huwelijk. Van een ongehuwde, die sterft, vervalt al 't (roerend) goed aan 't klooster; van een gehuwde de helft (van den gemeenen inboedel).

Venerabili domino Traiectensi episcopo nee non universis hanc literam visuris nos, abbatissa, preposita, decana, scolastica, custos, totumque capitulum ecclesie Asindensis, Coloniensis dyoceseos, notum esse volumus et presenti scripto declaramus, 16. quod secundum ius nostre ecclesie omnes possessores bonorum sive mansorum nostrorum in Zallant pleno iure et proprietate corporis debent nostris curtibus, in Zallant sitis, attinere, nee villicus noster, qui pro tempore exstiterit, potest vel debet locare aliquem mansum nostrum homini alieno. Cum siquidem aliquis lito sive mansionarius carnis universe viam ingressus fuerit, noster scultetus recipiet ab ipso ius heredii, quod hergewede nuncupatur, de quo nostre preposite Asindensi respondebit, pro iure et consuetudine hactenus observata. Deinde recipiet pro heredio mediam partem substantie sive bonorum defuncti, sed annonam in manso, quem colit, visam non recipiet; de agris conducticiis omnia tollet scultetus. Si pueri aut alieni asscribunt sibi equum aut bovem vel dimidiam, iuramento coram sculteto cum undecim personis fide dignis obtinebunt huius substantiam suam fuisse ante tempus egritudinis defuncti, ita quod defunctus, cum sospes esset, nichil sibi iuris vel potestatis in dicta substantia

Sluiten