Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

overijsel (kampen, 14e/15e eeuw).

Stadrechten van Kampen (in Ov. Stad-, Dijk- en Markeregten, Vereen. Ov. Regt en Gesch).

A. Boeck van Rechten (14e en 15e eeuw).

Voordeel van den langstlevenden man of van de langstlevende vrouw, als 't huwelijk door den dood wordt ontbonden en er geen kinderen zijn.

177. III. Soe wanner Got scheidet man ende wijf, sonder boert, van onsen borghern, leuet de man langher dan dat wijf, de man sal hebben te voren vyt den menen guede eens mannes wapen tot zienen lyue, van den besten dat in der were is; soe wanner dat wijf steruet, bi namen alz biirnae staet ghescreuen: eijn wamboijs, een halsbergoel, eene platen, een hersenier met eenen wanghele, eene beffen met eenen kolire, een cathtenir mit eenen yseren slote, armleder ende hanschoen, kneünghe, eenen staf oft ene glauien, een swert, een schilt oft eenen bokeler, een stekemes. Inden dat die wapen in der were sien ende alle sine sneden cleder, de hi heuet toe dien tiden, soe wanner dat wiif steruet: een bedde met twen slaplaken, van den besten, eenen houetpole mit twen kussenen, een oerkussen ende de beste dekenen toe den bedde, een wateruat mit eenen louelbecken, eene dwalen, eenen stoel mit eenen kussen, eene tafelen, gherichtet mit eenen tafellaken, ende een gordel, niet beter dan twe oelde Vrancrikesche schilde, alse verre alse die in der were is eer de vrowe sieck ware.

177. Voer soe wanner gescheijt eene schedinghe bi doede tusschen man ende wief sonder boert, leuet de wief langher dan de man, dat wief sal hebben te voren vijt dien menen guede: al oere hemede, oern besten pels, oeren besten rock, oere beste wardekuersene oft serkot, oern besten mantel oft oere beste vmcleijt mitten snore, de daeran is, ende enen gordel, niet beter dan eenen oelden Vrancrer scilt oft ghelijc paijment daervor alse verre alset in der were ware eer die man sieck woerde, oere beste hu ven, oer beste sterkit, oer beste capruen, hi si gheuodert oft ongheuodert, een oer beste brosen, achte vingherne, oft si heuet, sin si gulden oft siluern, ende waren dien wiue gheloeft in bruijtloften cleder, si waren ghesneden oft onghesneden, daervan mach dat wif hebben den kore, of si de cleder wille hebben oft de cleder, die hijrvore staat bescreuen.

Sluiten