Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAD ZUTPHEN (14E EEUW).

177

vader scult to betalene darumme, want hi mitten vadere sat an enen brode do de scult ghemaket waert, so wise wi dat vor 192. eyn recht: wil de sone dat sveren, dat hi syns vaders erve ni en opborede, dat hi sines vaders scult neit si sculdig to geldene.

Een hoorige (hetzij hofeigen of keurmedig) kan niet schepen worden.

16. 27. Weret dat eyn man eyghen were oft curmedich, dat men dein bi rechte to scepene neit kesen en sal.

Als een man, kinderen uit zijn eerste huwelijk hebbende, hertrouwt en sterft, dan mag de tweede vrouw slechts met schepengetuigenis of met schepenacten bewijzen wat zij had aangebracht ten huwelijk en daarna aangeërfd.

39. Dit is, hodat een stiefmoder ende stiefkindere sceden sal.

Wert sake, dat een man egthe kindere hedde ende neme 34, 36. di man een ander wiif, storve dan di man ende wolden di kindere er erve hebben ende segede di vrouwe, dat sii guet hadde ghebraght an den man, seghede oec die vrouwe, dat er guet anervet were, ende wolden di kinder des niet geloven, so solde di vrowe dat guet to zamen benomen ende tobrenchen met scepene of met scepene brive. Unbreke der vrouwen scepene of scepene brieve, soe moghent di kindere minren met oren ede mit hem derden binnen vyrten nagten na der nominchen.

Oec sal si benomen al dat goit, dat sii in delinche brenchen sal, ende dat mach die vrowe uten met oren ede mit oer derden.

De weduwnaar of weduwe, die hertrouwt, moet de nalatenschap van de(n) overledene inventariseeren ten behoeve der kinderen, ten overstaan van hun bloedverwanten en van schepenen.

46. Dit hebben die scepene gheset ende gelaeft: Een man, dy eghte kyndere heeft, daer Got dy muder afghenamen heeft, wil dy man hileken, so sal dy man sinen kinderen horre muder 36. erve bewisen bi rade der kinder mage van beyden siidea, eer 29. der tyt, dat hi dy vrowe besleept. Ende dit sal men duen in orconde scepene. So wilck man dit breke ofte des niet en dede, dy verlyst weder dy stat tyen punt.

Ende als hi dy tyen punt verloren heft, so sal hyt noghtan duen binnen aghte daghen na dyen, dat hi sien wyf beslapen heft; en duet hys niet, hi geit der stat tyen punt.

Ende en dede hys daerna binnen aghte daghen niet noghtan daerbaven, derdewerve verlyst hi tyen punt.

de blécourt. Bewijsstukken Kort Begrip, II. 12

Sluiten