Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAFSCHAP ZUTPHEN (15E EN 14E EEUW).

217

und derde mael so solde malck comen by der maelscap. Weert sake dat hy nyet en queme, so weer hy vermaelt unde so solden rychter und dye marcgenoten yn siin warschap blyven sytten also lange hent hy siin arve weder gewonnen hedde myt V schilling kleyne.

Eed van den markerichter en van den vorster (schutter).

52. 7. Item so en mach geen rychter en rychten na marckenrechte, tensy een geswaren rychter der marcgenoten, unde voert geen vorster recht schatten, sy en hebben geswaren den rychter und den meynen marcgenoten.

Des vorsters beeedigde eigen bevinding levert bewijs, doch tegen zijn „waen" (vermoeden) heeft de verdachte recht om zijn onschuld te bezweren.

52. 8. Item daer een vorster wroget up siin eyt, daer en heft nymant geen wederseggen, maer wat sy wrogen up oeren waen, daer mach een ander siin onscholt voer doen.

Van de opbrengst der breuken en verbeurd verklaarde goederen komt den rechter J/3 en den markgenooten 2/3 toe.

52. 16. Item alle broken unde verval, dye schyden yn der marcken, dye siint dat derde deel des rychters, unde dye twe deel der marcgenoten.

P. N. van Doorninck, Leenacten van Ge/re en Zutphen, 1376—1402, Haarlem, 1901.

p. 76, 1393, Noc. 3. Willem van Gulik, hertog van Gelre, keurt bij transfixbrief goed, dat het van hem in leen gehouden goed Netelhorst in pand is gegeven door den leenman Gysbert van Netelhorst aan Pilgrim Sticken.

115. Wy, Willem, etc, doen kunt, etc, ende bekennen, dat wy onsen will ende consent gedaen hebben ende doen overmids desen 144, 147. onsen transfixbrieff tot alsulker versettinge, als Gysbert van Netelhorst, onse man van leen, van den guede tot Netelhorst gedaen heeft Pilgrim Sticken ende synen erfgenamen an dat vurgenante guet tot Netelhorst, na ynhalt des gegenwerdigen brefs, dair dese onse transfixbref doir gesteken is. Behelthch

Sluiten