Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vince in bono malum „Quaet verwint, Goed beghint". Door ? Baron v. Heereman, Surenburg.

Mansportret uit het geslacht Buyck „Per varios casus", i <;86. Door ? Baron v. Heereman, Surenburg.

63. Herman Haio. 1496—1541. Friesch rechterenkanselier. Door Dirck Jacobsz. ? Occo's hofje.

64. Anna Occo Pompeiusdr. f 1593, echtgenoote van Herman Haio. Door Dirck Jacobsz. ? Occo's hofje.

65. Mansportret met anjelier uit het geslacht Heereman 1548. aet. 22. „Aurea Libertas". — Door?

Baron v. Heereman, Surenburg.

66. Portret van een schutter met vuurroer en schaal, uit het geslacht Heereman. — Door ?

Baron v. Heereman, Surenburg.

67. Dirck Jan Hendricksz. 1524—1569, Burgemeester. „Omnia caedo, cedo nulli". Door Dirck Barentsz.

Occo's hofje.

68. Thecla, gen. Tietje Pompeiusdr. Occo, echtgenoote van Dirck Jan Hendricksz. Door ? Occo's hofje.

69. Pompeius Occo, zeer vermogend bankier en factoor van koning Christiaan II van Denemarken, Palatijnsch graaf, geboortig uit Friesland, wonende „in 't Paradijs" in de Kal verstraat. 7 1537. Door Dirck Jacobsz.

Mevr. von Panmmtz, Heemstede. Door ? (copie) 1551, aet. 48. „In melius singula".

Baron v. Heereman, Surenburg.

70. Adolphus Occo, geb. 1524, wellicht Medicus. Door Aert Pietersz. 1589. Occo's hofje.

71 Boelens, echtgenoote van Adolphus Occo. Door

Aert Pietersz. 1589. Occo's hofje.

72. Pompeius Dircksz. Occo, aet. 24. Koopman op Rusland. Door Corn. Ketel 1580. Occo's hofje.

73. Eva Pietersdr. Ruys, aet. 30, echtgenoote van Pompeius Dircksz. Occo. Door Corn. Ketel 1582.

Occo's hofje.

10

Sluiten