Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

598. Spiegelgevecht op het IJ, bij gelegenheid van het bezoek van Czaar Peter I van Rusland in 1697. Door A. Storck. Ned. Hist. Scheepvaartmuseum.

599. Amsterdam van de kant van het IJ gezien. Door A. Storck. G.C.E.Crone.

600. Het in dienst stellen van het schip „Peter èn Paul" van de Oost-Indische Compagnie, bij gelegenheid van het bezoek van Czaar Peter I van Rusland in 1697. Door A. Storck. P. Smidt van Gelder Jr.

Ned. Hist. Scheepvaartmuseum.

601. Het O.I.-Compagnie-schip „Amsterdam". Door L. Backhuysen.

Dr. C. J. K. van Aalst.

602. De werf van de Oost Indische Compagnie. Op den achtergrond het pakhuis, dat de Compagnie in 1660 bouwde op het eiland Oostenburg. Door L. Backhuysen. 1693. Mauritshuis, Den Haag.

603. Cornelis Tromp. 1629—1691. Luit.-Admiraal. Door Sir P. Lely. Kweekschool v. d. Zeevaart.

604. Michiel Adriaensz. de Ruyter. 1607—1676. Luit-. Admiraal. Door Ferd. Bol. Dr. C. J. K. van Aalst.

605. Willem van der Zaen. t 1669. Schout-bij-nacht, met zijn vrouw. Door B. van der Helst.

Kweekschool voor de Zeevaart.

TEEKENINGEN DOOR REMBRANDT.

606. Zelfportret, omstreeks 1655.

Rembrandthuis.

607. Studie voor de Doode Pauwen der verzameling Chabot. ± .1639-

Kupferstichkabinet, Berlijn.

608. Studie voor de compositie van den Fabius Maximus ?

Kupferstichkabinet, Berlijn.

609. Studie voor de compositie van de Anatomische Les van Dr. Joan Deyman. 1656. Prof. Jhr. Dr. J. Six.

67

Sluiten