Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

917- Een zilveren wierook-scheepje. 17de eeuw.

Begijnhof.

720. Een zilveren lezenaar versierd met ranken ornament in drijfwerk. Amsterdamsch werk. 1686. Begijnhof.

721. Zilveren appliques in vaas vorm, versierd met cartouches en acanthusmotieven in drijfwerk. Utrechtsch werk. Omstreeks 1700. Begijnhof.

722. Twee verguld zilveren ouwelschalen, waarvan één met het inschrift: Door den Heer Anthoni Grill en Mejuffrouw Elizabet Grill. In Amsterdam den 21 Januari 1720 vereert. 17de eeuw.

Kerkbestuur Oude Luthersche Kerk.

723. Zilveren schaal met blad- en bloemranken, waar tusschen engelfiguurtjes in drijfwerk. Amsterdamsch werk. Midden 17de eeuw.

Dr. N. M. Josephus Jitta, Den Haag.

724. Een zilveren beker met historische tafereelen in graveerwerk en verschillende opschriften gedateerd 1626.

Dr. N. M. Josephus Jitta, Den Haag.

725. Gouden ketting met penningen, vertoonende het wapen der Admiraliteit, door de Staten van Holland aan W. v. d. Zaen geschonken. Amsterdamsch werk. 1661.

Kweekschool v. d. Zeevaart.

726. Zilveren beker, betrekking hebbende op den tocht naar Chatham. Amsterdamsch werk. 1668.

Kweekschool v. d. Zeevaart.

727. Ivoren beker met verguld zilver gemonteerd, aan W. v. d. Zaen geschonken. Amsterdamsch werk. Midden 17de eeuw. Kweekschool v. d. Zeevaart.

728. Zilveren brandewijnkom, waarschijnlijk vroeger gebruikt door Schout en Schepenen bij het doen van halsrecht. Utrechtsch werk. 17de eeuw.

Stad Amsterdam, Rijksmuseum.

729. Mantelhaken, met wapen van Amsterdam en de inscripties „Spin- en werkhuys". 17de eeuw.

Stad Amsterdam, Rijkmuseum.

78

Sluiten