Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

990- Extra-Ordinaire Amsterdamsche Courant van 31 December 1813. Publicatie van namen der nieuw aangestelde regeering v. d. stad. Stadsarchief.

991. De Amsterdamsche verkiezingen, protest tegen het verslag der commissie, uitgesproken in de vergadering van vrijzinnige kiezers, op den 24 Nov. 1848 door Mr. S. P. Lipman .... Kon. Bibl., Den Haag.

KAMERS IN HISTORISCHE STIJLEN.

993. 18e eeuwsche keuken, vervaardigd naar een model in het Trippenhuis en samengesteld uit fragmenten en materialen, afkomstig uit de voormalige perceelen Nos. 187, 189 en 201 aan de Keizersgracht.

994. Kamer in den stijl van het iste Fransche Keizerrijk, afkomstig uit het voormalig perceel aan de Keizersgracht No. 189. Hierin eenige portretten van Amsterdammers uit dat tijdperk. (Catalogus No. 3284, 3287, 3288, 3289, 3290).

995. Kamer in den stijl van Lodewijk XV, grootendeels afkomstig uit het voormalig perceel No. 201 aan de Keizersgracht. De geschilderde zoldering, door Jacob de Witt (1748), is afkomstig uit een huis aan de Heerengracht, de behangsels, Utrechtsche trijp, uit de regentenkamers van het voormalig Oude Mannenhuis. Het middenstuk boven den schoorsteen door G. de Lairesse, is 'n allegorie op den koophandel.

996. 18e eeuwsche kast met „Chine de Commande"-borden met Amsterdamsche stadsgezichten.

Coll. W. J. R. Dreesmann.

996a. Kastje met „Chine de Commande" porselein uit de collecties: W. J. R. Dreesmann,

R. May, Ned. Museum.

997. Kast met oud-Loosdrechtsch porselein.

Coll. B. Houthakker.

101

Sluiten