Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche Studenten Almanak. 1832.

Hist. Verz. der Univ. Gedenkboek van het 200-jarig bestaan van het Athenaeum. 1832. Hist. Verz. der Univ.

Studenten-zangen. Uitgave Corpus „Ne praeter modum". 1835. Hist. Verz. der Univ.

Amsterdamsche Studenten Almanak. 1875.

Hist. Verz. der Univ. 3132. Officieele kennisgeving in het Latijn van de Senaat der Universiteit, dat zij gelijk gesteld is met de andere Universiteiten 1877. Hist. Verz. der Univ.

Officieel programma der feesten ter gelegenheid van de opening der Universiteit van Amsterdam. 1877.

Hist. Verz. der Univ.

3134. Vaandel van het Amsterdamsch Studenten Corps. 1878. Teekening in kleuren door Ant. M. A. Smits.

Hist. Verz. der Univ.

3135. Verzameling van 6 stukken betreffende de z.g. Muur van Oostmeyer en het Amsterdamsch Studentenleven omstreeks 1877. R. v. Beuningen v. Helsdingen,

Singapore.

3136. Groenenplaat. 1884. Hist. Verz. der Univ. ie Jaargang van het Amsterdamsch Studenten Weekblad „Propria Cures". 1890. Hist. Verz. der Univ. Amsterdamsche Studenten Almanak. 1900.

Hist. Verz. der Univ. Amsterdamsche Studenten Almanak. 1925.

Hist. Verz. der Univ. Zilveren inktkoker, door de studenten aangeboden aan Prof. W. Vrolik. 1846. Hist. Verz. der Univ. Zilveren troffel, gebruikt bij de eerste steenlegging van het Ethnografisch Museum, het eerste gebouw van Artis. J. Ter Meulen en Mevr. Ter Meulen-Mouthaan. Glas met gegraveerde voorstelling van den tuin van Artis. J. Ter Meulen en Mevr. Ter Meulen-Mouthaan.

236

Sluiten