Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

nemen gevolg te geven, stelde Jack Raffles dit uit tot den volgenden.

Toen hij dien nacht te bed lag, werd hij plotseling opgeschrikt door een vreemd geluid in de zitkamer. Hij stond behoedzaam op, nam zijn revolver en sloop naar de plaats, waar de stoornis vandaan kwam. Jawel, hoor, daar stond een inbreker kalm zijn bureau te doorzoeken !!

„Handen op!" riep Raffles, zijn revolver op den man richtende.

Eén blik was voor het heerschap voldoende, om te

zien, dat hij in de macht van Raffles was. Hij deed wat hem gezegd werd.

„Zoo vriendje," sprak Raffles bedaard, „kwam je mij eens begunstigen? Er is hier anders niet veel te halen, hoor! Ik ben een gesjochten jongen, als je dat maar weet!"

„Kom, kom, meneer jokt!" zei de kerel, die zijn onbeschaamdheid nu

Altijd tip-top. weer terué had- »Altiid tip-top!"

Een gedachte schoot Raffles door het hoofd. Hij was iemand, die snel een besluit nam.

„Komaan!" zei hij, „leg dat speelgoed neer. Eén, twee, drie!"

"Want de inbreker had zijn mes nog steeds in de hand. Met een vloek legde hij het op tafel. Raffles nam het op en stak het bij zich.

„Ga nu eens zitten!" zei Raffles minzaam. „En laat ons eens praten. A propos, als je nog eens op karwei gaat, neem dan een revolver!"

„Eerst hebben," bromde de boef.

Sluiten