Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

HET GEHEIM VAN DE RONDE KAMER.

1. Een zonderlinge gebeurtenis.

Nooit gaat een rechtgeaard ingezetene van Boisvillesur-mer het „huis met de ronde kamer" voorbij zonder te huiveren, zijn kraag op te zetten en zijn schreden te verhaasten! Toch bezit het verwaarloosde huis nog altijd een deftig voorkomen. De oorzaak is te zoeken in de geheimzinnige geschiedenis, die wij nu gaan verhalen.

Op een donkeren najaarsmorgen van het jaar 19.. hield een stofzuigmachine stil voor dit huis.

De bewoner zelf deed open. Hij scheen zeer ontsteld door de komst van het hygiënisch apparaat, hoewel het huis geabonneerd was. Na eenige aarzeling gaf hij verlof, de zuigslangen te plaatsen. Nu opende hij de ramen van alle vertrekken, behalve die van de „ronde kamer". Toen de werkman ook daar wilde reinigen, weigerde de heer des huizes de luiken en vensters van deze kamer te openen, gaf een fooi en sloot deur en vensters nog eens zorgvuldig. Kort daarop was de machinist ook ge-

Sluiten