Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

moeden, door misdadige hand aan zijn eind was gekomen.

4. De vreemde voetsporen.

De heer Rouletabille peinsde vervolgens over de vreemde eigenschappen der voetsporen, die hij ontdekt had op den vloer der „ronde kamer". Deze sporen, die nergens anders in het huis werden aangetroffen, waren daar gezet door kleine voeten, waarschijnlijk vrouwevoeten. Het waren de eenige aanwijzingen die hij had voor de aanwezigheid van hen die waarschijnlijk den Saucijzen-koning bij zijn terugkeer in de „ronde kamer" hadden neergeschoten en zijn lijk weggevoerd.

Deze sporen stelden den schranderen speurder voor een grooter raadsel dan hij ooit had opgelost!

Ten eerste was hij overtuigd, dat het de sporen waren van twee verschillende menschen.

Ten tweede echter moesten die menschen dan bij het binnenkomen niet achter elkaar of de één op een behoorlijken afstand van den ander hebben geloopen, maar zoo dicht bij elkaar, dat de één de bewegingen van de ander voortdurend moest belemmeren. Deze overdreven aanhankelijkheid van de twee onbekenden scheen te onverklaarbaarder, daar de vloer de sporen vertoonde van een hevige worsteling tusschen hen beiden. De heer Rouletabille kon deze schijnbaar tegenstrijdige feiten niet met elkaar doen overeenstemmen.

Ten einde raad, nam hij de courant op.

Plotseling uitte hij een kreet van verrassing.

"Wat had hem zoo doen schrikken ?

Hij had toevallig deze advertentie gelezen:

Sluiten