is toegevoegd aan uw favorieten.

Prikkel-idyllen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

„Welzoo," vervolgde hij, „ik was niet goed genoeg voor u, nietwaar moordenares? Met des te meer welgevallen zal ik u aan den beul overleveren! Kom maar eens mee!"

HOOFDSTUK VI. De verdwijning van het lijk!

Grinnikend had de lakei Nella weggesleurd!

De graaf kwam uit zijn schuilhoek te voorschijn. Alles ging naar wensch!

Plotseling kwam een vreemde gedachte bij hem op! Als juffrouw Muller eens niet heelemaal dood was! De haren rezen hem te berge!

Wat te doen? De kamerdienaar had den dolk meegenomen !

Daar viel zijn oog op den afgrond!

Met den grijnslach, dien de lezer al meer heeft opgemerkt, sleepte hij het lichaam daarheen, en wierp het erin!

„Ziedaar, oude!" sprak hij. „Met u is het geheim der familie van Zwartburg begraven. Ha-ha!" Nog lang herhaalde de echo zijn schorren lach!

De politie echter, een uur later komende, zij vond in het bosch slechts een plas bloed!

Een automobiel, deelnemende aan den wedstrijd Berlijn —Rome, passeerde juist in het dal. Nella's moeder welke inderdaad nog leefde, kwam boven op de kap terecht en bleef haar rok daar vasthaken. Den volgenden