Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

„Schurk!" zeide Bertus, want deze was het, „aldus verraadt gij uzelf! Volg mij naar het bureau!"

Maar de dwerg haalde bliksem-snel een fleschje uit den zak, en dronk het in één teug leeg! Het was zijn haarwater, „Bobol" genaamd.

Greep den dwerg bij den kraag....

„Ongelukkige!" riep Bertus ontsteld. „Wat bezielt u? Er staat duidelijk op „Uitwendig"."

Maar de dwerg had den geest reeds gegeven.

„Enfin!" zei .de aschman bedaard, „nu behoeft men den beul niet lastig te vallen!"

Sluiten