Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 97a.

30

lichaam in verstandhouding treedt, met het oogmerk om een zoodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zoodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zoodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verleenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen; 2°. hij die eenig voorwerp invoert, dat geschikt is tot het verschaffen van stoffelijken steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat het daartoe bestemd is;

3°. hij die eenig voorwerp onder zich heeft of tot onderwerp eener overeenkomst maakt, dat geschikt is tot het verschaffen van stoffelijken steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat het daartoe bestemd is en dat het voorwerp of eenig ander voorwerp, waarvoor het in de plaats is getreden, hetzij met die bestemming is ingevoerd, hetzij door of vanwege een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam daartoe is bestemd. De voorwerpen waarmede of met betrekking tot welke de in het

voorgaande lid onder 2°.—3°. omschreven misdrijven zijn begaan,

kunnen worden verbeurd verklaard.

1. Dit artikel strekt tot beteugeling van buitenslands gepleegde handelingen die ten doel hebben het teweegbrengen van omwenteling (artikel 80 bis) en stelt strafbaar hen die zulke handelingen uitlokken of bevorderen.

2. De omschrijving van het sub 1° strafbaar gestelde feit sluit zich geheel aan bij die van artikel 97; vgl. aanteekening 1—3 op dat artikel. Alleen is hier de leemte, besproken aan het slot van aanteekening 6 aldaar vermeden.

Het object van de verstandhouding ligt in het vereischte oogmerk.

In de eerste plaats is sprake van het oogmerk tot het brengen van iemand tot verleenen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling. Hier is sprake van

Sluiten