Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Bladz.

Z. Toestemmingsregister . . 34

AA. Quitantieboekje 35

AA bis. TJitkeerings-guitantiestaat 36

BB. Uitkeeringsbladzijde-contributieboekje 37

CC. Wijzigingslijst 38a

DDienDD2. Afdeelingskasboek 41

EE. Hulplijst voor de leeftijdsstatistiek 48

FF1—FF5. Tabellen inzake ledenstatistiek 49—51

GG. Verzamellijst-statistiek der gedeeltelijke werkloosheid 53

HH. Tabel statistiek der gedeeltelijke werkloosheid. . 54 II. Verzamellij st-statistiek der geheele werkloosheid 55

JJ. Ingevulde registerkaart 55

KK. Ingevulde verzamellijst-II 56

LL1—LL°. Tabellen inzake statistiek der geheele werkloosheid 57—59

MM. Tabel betreffende uitkeeringsdagen 61

NN. Tabel betreffende verhouding tusschen contributie

en uitkeering > 62

00. Voorbeelden van arceering 64

PP. Curve 65

QQ. Gradenboog. 67

RRtenRR2. Cirkeldiagrammen 68—69

Sluiten