Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

L DE STELLINGWERVERS ...... 1

II. TWISTEN MET DE BISSCHOPPEN . . 11

III. DE STELLINGWERVERS, SCHOTERWERVERS e.a 15

IV. ONRUSTIGE JAREN 21

V. VAN DE 14e en 15e EEUW 30

VI. ZEVENWOUDEN 41

VII. UIT DE 16e EEUW 47

VIII. VAN EENIGE GRIETMANNEN .... 58

IX. IN HET JAAR 1672 67

X. HET JAAR 1673 77

XI. DE SCHANSEN IN DEN ZUIDOOSTHOEK 85

XII. IETS OVER BAKKEVEEN 91

Sluiten